Tiedoksi rekisteröidylle

TIETOSUOJA-ASETUKSEN 13 ARTIKLAN MUKAAN TOIMITETTAVAT TIEDOT, KUN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN REKISTERÖIDYLTÄ

Suviseurojen verkkokauppa

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)

Y-tunnus: 0210188-4

Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ota yhteyttä yhteyshenkilöön:

Päivi Timlin, paivi.timlin@srk.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

SRK ja järjestelyvuorossa oleva suviseuraorganisaatio käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, sille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi, ja Suviseuroihin tarkoitettujen palveluiden tarjoamiseksi.

Rekistereihin kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen palveluiden tarjoamisen ja lain edellyttämien toimintojen kannalta. Rekisteriin tietoja kerättäessä noudatetaan tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita.

4. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyn antamia tietoja tai palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja. 

Henkilötietorekisteri  pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

  • koko nimi;
  • yhteystiedot (muun muassa sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka); 
  • tilaustiedot

5. Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille, esim. Checkout-maksupalveluun. 

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan lain mukaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös ilman rekisteröidyn suostumusta, kun laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin ("EU") tai Euroopa talousalueen ("ETA") ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun ne ovat käyneet rekisterin tarkoitus huomioon ottaen tarpeettomiksi tai henkilötietojen säilyttämiselle ei ole enää laillista perustetta.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidylläon oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidylläon oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa, kun käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a- alakohtaan tai 9 artiklan  2 kohdan a- alakohtaan.

Rekisteröidylläon oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidynhenkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

8. Sopimukseen perustuva henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen antaminen on sopimukseen perustuva ja sopimuksen syntymisen edellytys.

9. Huolellisuus- ja suojaamisvelvoite

SRK ja järjestelyvuorossa oleva suviseuraorganisaatio noudattaa henkilötietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Rekisteröidyntietoja käsiteltäessä varmistetaan, että tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista käyttötarkoituksiin nähden. Henkilötietoja ei käsitellä laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

10. Suoramarkkinointi

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Varauksesi on tyhjä

Toimitusehdot

Vastuunrajoitus: Emme vastaa siitä että välityksessä olevien huoneistojen, mökkien, talojen, asuntovaunujen tai -autojen kuvaus ei vastaa tuotetta.

Majoittuvan henkilön aiheuttamissa vahingoissa henkilö itse on korvausvelvollinen ja voi hakea korvausta omasta kotivakuutukseen liittyvästä vastuuvakuutuksesta.

Koulujen luokkamajoitus on tarkoitettu vain majoituskäyttöön.

Maksu pankkipainikkeilla

Checkout maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi on kaikkien pankkien maksupainikkeet. Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Palvelu on Finanssivalvonnan alaista ja sen lisäksi tarjoaa maksajille ilmaisen ostoturvan. Checkout on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu.

Valittuasi maksutavan kauppiaan tarjoamista vaihtoehdoista, maksutapahtuma siirtyy Checkout -palveluun, jossa itse maksu suoritetaan. Järjestelmä pyytää valitsemaan käyttämäsi pankin, jonka jälkeen siirryt pankin järjestelmään. Kaikki tämä tapahtuu turvatun yhteyden kautta, kukaan ulkopuolinen ei pääse näkemään tietojasi. Hyväksyttyäsi maksun ja palattuasi verkkokauppaan, maksu kirjautuu välittömästi suoritetuksi kauppiaalle. Maksu suoritetaan Checkout Finland Oy:n hallinnoimalle tilille, josta se siirretään kauppiaalle.

Maksut luottokorteilla

Luottokunnan korteilla (Visa, Visa Electron, Mastercard) tehtävissä maksuissa kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Ostolaskut Oy:n (2284303-3) välille, joka on maksun saaja ja Checkout -palvelun virallinen yhteistyökumppani, ja joka tilittää maksun myöhemmin kauppiaalle. Luottokunnan sopimuskumppani asiassa on Suomen Ostolaskut Oy. Neocard-kortilla kauppa syntyy asiakkaan ja verkkokauppan välillä.